Viticultura ecològica i biodinàmica

• A la vinya

Proposem solucions alternatives a la viticultura convencional i industrial més sostenibles i saludables, tant per a l'ecosistema com per a la salut dels consumidors. La majoria dels vinyaters convencionals que volen elaborar vins més sans comencen per una conversió de la vinya i la seua filosofia de treball.


El pas següent és adoptar mètodes de treball que fomenten la vida adaptant a la vinya tècniques de l'agricultura natural, biodinàmica, sintròpica, regenerativa, permacultura o agrohomeopatia, totes totalment compatibles amb l'agricultura ecològica.


Solucions alternatives a la viticultura convencional i industrial

Els principis i pràctiques amb aquestes tècniques impliquen implantar cobertes vegetals vives, l'ús de preparats, els policultius, treballar seguint la influència dels ritmes lunars i planetaris. També introduir ramat, recuperar llavors locals, plantes autòctones, aportar humus, fomentar l'autosuficiència, la sostenibilitat, els pol·linitzadors i la biodiversitat biològica per aconseguir sòls plens de vida. Tot això són algunes de les diferències principals del nostre segell de garantia participativa de qualitat.


Per ara, encara que cap científic pot aprovar aquestes tècniques, cada vegada més vinyaters les utilitzen, cadascú amb les seves pròpies idees. Vinatural.org proposa i permet l'acompanyament amb el nostre equip a tot productor o productora que tinga el desig de convertir la seva vinya en un sistema viu i elaborar vi natural.